พื้นที่สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกครับ > มุมร่วมด้วยช่วยกัน มาร่วมกันสอดส่องดูแลภัยรอบๆตัวเรากันครับ

กองทุนชาว HTG2

(1/1)

Too' Ninja:
ตอนนี้ได้เปิดตัว กองทุน สำหรับ ชาว HTG2 กันแล้วนะครับ โดยรับบริจาค(ด้วยความสมัครใจ)จากสมาชิก และโดยเฉพาะผู้ที่คิดว่า ตัวเองเป็น พ่อค้า แล้วไม่ได้ติด banner แต่อยากจะมีส่วนร่วมกิจกรรมกับทาง web ครับ ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปช่วยเป็นค่าใช้จ่ายเวลามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่มาชิกหรือสาธารณะกุศลต่อไป
         นิยาม ของ พ่อค้า ก็คือ ผู้ที่เข้ามา ค้าขายเป็นหลัก ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมร่วมโต้ตอบปัญหาที่หน้า board หลักสักเท่าไหร่ โดยมีข้อแม้ว่า สินค้าที่ท่านนำมาขายจะต้องมีราคาถูกกว่าที่อื่น รวมทั้งจำนวนสินค้าที่ได้ลงประกาศขายที่นี่จะต้องไม่มีการลงโฆษณาขายในที่อื่นอีก ซึ่งหมายถึงว่า ถ้าท่านประกาศขาย คนซื้อ ต้องซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆได้ และข้อสำคัญ สินค้าที่ท่านนำมาขายจะต้องไม่เป็นสินค้าตัวเดียวกันกับร้านที่ได้ติด banner ไว้กับทาง web ที่มีจำหน่ายอยู่แล้ว ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือผิดกฎ ท่านจะถูกปลดออกจากสมาชิกและมีชื่อติดไว้ในกลุ่มของผู้ที่ทำผิดกฎ กติกา มารยาท ด้วยกิจกรรมเมื่อปี 2008 วันเสาร์ที่  3  พฤษภาคม ทำบุญสถานเลี้ยงสุนัขพิการและจรจัด


รายชื่อผู้บริจาค

กลุ่มพ่อค้า
1.คุณ gob 500.00 บ.  01/03/2009 10:25
2.คุณ Aufklarung 400.00 บ.  03/03/2009 16:34
3.คุณ ORCHID AUDIO 500.00 บ.  24/06/2011 11:56

กลุ่มสมาชิกปกติ
1.คุณ soundtube 500.00 บ.  27/02/2009 10:35
3.คุณ 1856 ผู้บริจาค (คุณ fender ผู้ซื้อ) 1,200.00 บ.  05/03/2009 17:24
4.คุณ Create ผู้บริจาค (คุณ Aj ผู้ซื้อ) 1,100.00 บ.  05/03/2009 18:47
5.คุณ Create ผู้บริจาค (คุณ Lexani ผู้ซื้อ)   250.04 บ.  06/03/2009 07:28
6.คุณ Create ผู้บริจาค (คุณ ธีรพัชร์ TJAM ผู้ซื้อ)   250.00 บ.  06/03/2009 10:36
7.คุณ Create ผู้บริจาค (คุณ LOUISj ผู้ซื้อ) 250.00 บ.  08/03/2009  17:22
8.คุณ ดาวเหนือ ผู้บริจาค (คุณ SOUNDTUBE ผู้ซื้อ)   1,200.00 บ. 09/03/2009 10:05
9.คุณ Create ผู้บริจาค (คุณ nopphong ผู้ซื้อ)   250.50 บ.  09/03/2009 18:49
10.คุณ นก 500.00 บ.  10/03/2009 17:49
11.คุณ ps712 ผู้บริจาค (คุณ Lexani ผู้ซื้อ)   400.50 บ.  16/03/2009 08:52
12.คุณ AOM's Daddy ผู้บริจาค (คุณ Blue Grow ผู้ซื้อ)   444.00 บ.  22/03/2009 14:11
132.คุณ AOM's Daddy ผู้บริจาค (คุณ BALL ผู้ซื้อ)   300.00 บ.  22/03/2009 17:11
14.คุณ AOM's Daddy ผู้บริจาค (คุณ jp74 ผู้ซื้อ)   320.00 บ.  23/03/2009 08:16
15.คุณ MC ผู้รวบรวมบริจาค (จากงาน meeting ภาคตะวันนออก)   600.00 บ.  23/03/2009 14:45
16.คุณ AOM's Daddy ผู้บริจาค (คุณ NUFA ผู้ซื้อ)   260.00 บ.  23/03/2009 16:07
17.คุณ AOM's Daddy ผู้บริจาค (คุณ nopphong ผู้ซื้อ)   350.00 บ.  23/03/2009 17:54     
18.คุณ Zenith 601.00 บ.  24/03/2009 18:54
19.คุณ return 300.00 บ.  27/03/2009 13:26
20.คุณ krupohn ผู้บริจาค (คุณ เขียวหวาน ผู้ซื้อ)   350.00 บ.  27/03/2009 14:17
21.คุณ Aom ผู้บริจาค (คุณ ฅนหระรี ผู้ซื้อ)   650.00 บ.  27/03/2009
22.คุณ pongsakorn50 200.00 บ.  28/03/2009 20:59
23.คุณ ฅนหระรี ผู้บริจาค (คุณ Create ผู้ซื้อ)   300.00 บ.  23/04/2009  12:52
24.คุณ Yaii ผู้บริจาค (คุณ S1S ผู้ซื้อ)   570.00 บ.  01/05/2009       17:15
25.คุณ Yaii ผู้บริจาค (คุณ S1S ผู้ซื้อ)   180.00 บ.  13/05/2009       18:32
26.คุณ Sound_Engineer ผู้บริจาค (คุณ MDaemon ผู้ซื้อ) 400.00 บ.  25/05/2009    09:26
27.คุณ Sound_Engineer ผู้บริจาค (คุณ Kan ผู้ซื้อ) 400.00 บ. (ค่าของ 300 + บริจาคเพิ่ม 100)  26/05/2009    11.54
28.คุณ Sound_Engineer ผู้บริจาค (คุณ Michael stb ผู้ซื้อ) 350.00 บ.  01/06/2009  12:37
29.คุณ จิตไพศาล ผู้บริจาค (คุณ Lexani ผู้ซื้อ) 500.01 บ. 08/06/2009   08:39
30.คุณ Create ผู้บริจาค (คุณ jp74 ผู้ซื้อ) 700.07 บ. 08/06/2009   12:12
31.คุณ PK. 500.00 บ.  22/06/2009   15:21
32.คุณ return 300.00 บ.  23/06/2009   10.31
33.คุณ ElecTroN ผู้บริจาค (คุณ paisan ผู้ซื้อ) 230.00 บ. 15/07/2009   17:49
34.คุณ return ผู้บริจาค (คุณ tfender ผู้ซื้อ) 380.00 บ. 25/07/2009   18:53
35.คุณ Deep ผู้บริจาค (คุณ WIM ผู้ซื้อ) 430.00 บ. 25/07/2009
36.คุณ Deep ผู้บริจาค (คุณ saksan_k25 ผู้ซื้อ) 52.00 บ. 25/07/2009
37.คุณ Deep ผู้บริจาค (คุณ chero ผู้ซื้อ) 130.00 บ. 03/08/2009
38.คุณ SOUNDTUBE ผู้บริจาค 500.00 บ. 10/08/2009  10:16
39.คุณ Porn ผู้สนับสนุน (คุณ siwat ผู้บริจาค) 500.00 บ. 11/08/2009
40.คุณ Deep ผู้สนับสนุน (คุณ โตงเตง ผู้บริจาค) 495.00 บ. 11/08/2009
41.คุณ tuksina55 ผู้สนับสนุน (คุณ Ra ผู้บริจาค) 200.00 บ. 13/10/2009
42.คุณ Man capenter ผู้บริจาค  300.00 บ. 20/10/52  14.12
43.คุณ pum276 ผู้บริจาค  920.01 บ. 12/11/2009    10:22
44.คุณ Rabbit-Hunter ผู้สนับสนุน (คุณ DUMDUM ผู้บริจาค) 200.00 บ. 16/11/2009  10:29
45.คุณ อ้วน ผู้บริจาค 1,000 บ. 9/12/09 11.44
46.จากงานครบรอบ 10 ปี htg2 1,347.81 บ.  10/12/2009  13:48
47.คุณ Aj ผู้บริจาค 500.01 บ.  14/12/2009  13:48
48.คุณ JAY ผู้สนับสนุน (คุณ แพร่ ผู้บริจาค) 500.00 บ. 23/12/2009   20:12
49.คุณ markon ผู้บริจาค 300.25 บ.   25 /12/52  14;10

ปี 2553 :
50.คุณ ช็อต ควันโขมง ผู้บริจาค 500 บ.   04 /01/53  09:00   
51.คุณ sotus ผู้บริจาค 500.02 บ.   05 /01/53  14:50   
52.คุณ PowerOn ผู้บริจาค 500 บ.   05 /01/53  17:25    (1A)
53.คุณ Tryman ผู้บริจาค (คุณ kittichonre ผู้ซื้อ) 1,000.00 บ.  06/01/53 14:17
54.คุณ เขึยวหวาน ผู้บริจาค 500 บ.   07/01/53  08:38    (1A)
55.คุณ Black Perls ผู้บริจาค 500 บ.   11/01/53  18:40    (1A)
55.คุณ Aj ผู้บริจาค 500 บ.   14/01/53  13:04    (1A)
56.คุณ คุ้ม ผู้บริจาค (คุณ tok_enet04 ผู้สนับสนุน) 500.00 บ. 01/03/2010   10:53 
57.คุณ ดาวเหนือ ผู้บริจาค  500.00 บ. 04/03/2010   13:40 
58.คุณ RA ผู้สนับสนุน (คุณ tfender ผู้บริจาค) 100.00 บ. 31/03/2010
59.คุณ wat12(คุ้ม) ผู้สนับสนุน (คุณ tok_enet04 ผู้บริจาค) 200.00 บ. 6/04/2010
60.คุณ wat12(คุ้ม) ผู้สนับสนุน (คุณ S - one ผู้บริจาค) 700.00 บ. 18/04/2010   16:36
61.คุณ ดาวเหนือ ผู้บริจาค  500.04 บ. 29/05/2010   09:32   
62.คุณ Porn ผู้บริจาค 500 บ.   15 /06/53  10:52    (1A)
63.คุณ คนไกลบ้าน ผู้บริจาค 500.00 บ.  28/06/53  14.08     
64.คุณ BLUE GROW ผู้บริจาค 500 บ.   29 /06/53  14:30    (1A)
65.คุณ ดาวเหนือ ผู้บริจาค  500.01 บ. 27/08/2010   11:12   
66.คุณ Artafact ผู้บริจาค  502 บ. 01/09/2010   12:39   
67.คุณ Rabbit-Hunter ผู้บริจาค (คุณ art ผู้ซื้อ) 250.00 บ. 06/09/2010
68.คุณ khun_sor ผู้บริจาค  500 บ. 22/09/2010   11:20   
69.คุณ thaisolar ผู้บริจาค 500 บ.   1 /11/53  17:28    (1A)
70.คุณ ดาวเหนือ ผู้บริจาค  500.00 บ. 29/11/2010   07:30   
71.คุณ ใหญ่ ผู้บริจาค  500.00 บ. 6/12/2010   20:02   
72.คุณ wat12(คุ้ม) ผู้สนับสนุน (คุณ พี่เอ. ผู้บริจาค 7,500 บ. 15/12/2010 , คุณ knot_m3. ผู้บริจาค 10,000.01 บ. 16/12/2010 , คุณ heavenname. ผู้บริจาค 10,000.50 บ. 17/12/2010 )
73.คุณ หลังเขา ผู้บริจาค (คุณ ลำน้ำ ผู้ซื้อ) 1,000.00 บ. 22/12/2010

ปี 2554 :
74.คุณ อนัตตา ผู้บริจาค 1,000.99 บ. 24/01/2011
75.คุณ ดาวเหนือ ผู้บริจาค  1,000.04 บ. 27/01/2011   
76.คุณ Rabbit-Hunter ผู้บริจาค (คุณ DUMDUM ผู้ซื้อ) 550.00 บ. 21/02/2011
77.คุณ Betterheartr ผู้บริจาค (คุณ yoss ผู้ซื้อ) 1,000.00 บ. 22/02/2011
78.คุณ copper ผู้บริจาค 500 บ.   9/03/54  11:36    (1A)
79.คุณ thaisolar ผู้บริจาค 1,000 บ.   9 /5/54  10:40      (1A x2)
80.คุณ soraviskr ผู้บริจาค 201 บ.  13 /6/54  13:10
81.คุณ ดาวเหนือ ผู้บริจาค  500.01 บ. 6/7/2011   16:17   
82.คุณ Pig ผู้บริจาค  500 บ. 8/7/2011   13:24   
82.คุณ Pig ผู้บริจาค  500 บ. 25/10/541   10:27   วัน พฤ. 19/05/11 เวลา 19:43 ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบานหน้าต่างห้องประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุฯ วัดศรีวิชัย หมู่ที่ ๕  ตำบลบ้านหวาย  อำเภอหล่มสัก   จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 1,500 บ. http://www.htg2.net/index.php?topic=74279.0

วัน จ. 30/05/11 เวลา 13:14 โอนให้คุณป้า สำรวย เพื่อซื้ออาหารให้สุนัขจรจัดที่ได้เลี้ยงไว้เป็นจำนวนมาก เป็นเงินจำนวน 20,000 บ.


วัน อ. 3/07/11 เวลา 12:00 มอบให้คุณ วิรุฬ เพื่อรวมรวมเป็นกองทุนนำไปพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก เป็นเงินจำนวน 10,000 บ.
http://www.htg2.net/index.php?topic=75166.0


วัน อังคาร. 19/10/11  นำเงินร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงินจำนวน 15,000 บ.
วัน อังคาร. 19/10/11 20:10  นำเงินร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลพบุรี ท่าวุ้ง บางขันหมาก เป็นเงินจำนวน 10,000 บ.
http://www.htg2.net/index.php?topic=77339.0


วัน พุธ. 21/12/11  ทำบุญโดยบริจาคให้วัดครึ่งนึง 5,000 บ. และบริจาคให้ให้เป้นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนอีกครึ่งนึง 5,000 บ. เป็นเงินจำนวน 10,000 บ.
http://www.htg2.net/index.php?topic=78138.0
ปี 2555 :
83.คุณ อนัตตา ผู้บริจาค 400 บ. 12/01/2012  10:33
84.คุณ ดาวเหนือ ผู้บริจาค  500.04 บ. 19/1/2012   07:52   
85.คุณ khun_sor ผู้บริจาค  500.00 บ. 17/02/2012    17:36 
86.คุณ BLUE GROW ผู้บริจาค 1,000 บ. 9/05/2012  21:20   
87.คุณ ohm ผู้บริจาค 500 บ. (1 A.) 27/07/2012
88.คุณ Ponpam ผู้บริจาค 1,000 บ. 29/07/2012   
89.คุณ wison ผู้บริจาค 500 บ. (1 A.) 06/08/2012
90.คุณ Tiger ผู้บริจาค 500 บ. (1 A.) 30/08/2012
91.จากงานครบรอบ 12 ปี htg2 6,850 บ.  15/10/2012   
92.Wrist band จากงานครบรอบ 12 ปี htg2 จำนวน 63 x (250-50ค่าส่งEMS.+ซอง) = 12,600 บ.  15/10/2012   
93.คุณ เบน ผู้บริจาค 500 บ. (1 A.) 5/10/2012
94.คุณ so nE ผู้บริจาค 500.02 บ.  22/10/2012

วันที่ 3/11/12  ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า (วัดป่าราษฎร์สามัคคี สกลนคร)
http://www.htg2.net/index.php?topic=83521.msg1049171#msg1049171วันที่ 8/12/12  ร่วมทำบุญซื้ออุปกรณ์สนามเด้กเล่น"บ้านนาสะอุ้ง" ภูทับเบิก
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,474.0.htmlวันที่ 27/12/12  ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าซ่อมบำรุงหลังคาพระวิหารใหญ่ของวัดพนะธาตุเจดีย์หลวง
http://www.htg2.net/index.php?topic=84361.0
ปี 2556 :
95.คุณ เขียวหวาน ผู้บริจาค 500 บ. (1 A.) 27/10/2013
96.คุณ Som ผู้บริจาค 500.01 บ. 12/11/2013

ปี 2557 :
97.คุณ จตุรงค์ ผู้บริจาค 300.00 บ.  06/03/2014
98.คุณ leo ผู้บริจาค 500.00 บ. (1A) 06107/2014

ยอดเงินรวม = 102,515.89 บ.

ยอดเงินที่ได้บริจาคไปแล้ว = 81,500.00 บ.

ยอดเงินคงเหลือ = 21,015.89 บ. 01/07/14

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version