Event > มุม แจ้ง-ประกาศ-นัดหมาย ต่างๆ

หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับร่วมสมัย พิมพ์เสร็จและพร้อมแจกจ่ายแล้วครับ

(1/6) > >>

champ143:
ผมขอแจ้งเพื่อนๆ พี่ๆ ในเว๊ป HTG ที่ร่วมสมทบเงินกับผมในการจัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกฉบับร่วมสมัย ซึ่งประกาศไว้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ว่า บัดนี้หนังสือได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ พร้อมจัดส่งให้ผู้ร่วมสมทบเงินตามรายชื่อด้านล่างแล้วครับ  ขอให้ผู้มีรายชื่อด้านล่างช่วย pm  ชื่อ และที่อยู่สำหรับจัดส่งให้ผมด้วยนะครับ  


ปล. สำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ไม่ได้ร่วมสมทบเงินในคราวนั้น หากอยากได้หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับบร่วมสมัยนี้ (ซึ่งต้องบอกว่า มีคุณค่าน่าศึกษา มากๆ ครับ) ผมยังพอมีเหลือสำหรับแจกจ่ายให้เพื่อนๆ อยู่บ้าง (ประมาณ 30 เล่ม) ครับ ก็ขอให้ช่วย pm ชื่อ และที่อยู่มาด้วย แต่ผมรบกวนให้ได้คนละ 1 เล่ม และขอช่วยออกค่าจัดส่งให้ผมด้วยครับ ผมขอให้ช่วยค่าจัดส่งและค่ากล่อง (เฉพาะท่านที่ขอรับหนังสือมาเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับ ท่านที่มีรายชื่อเดิมแล้วไม่ต้องช่วยค่าจัดส่งนะครับ) เป็นเงินเล่มละ 25.- บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน) ครับ

วิรุฬห์

ปล. เลขบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย ออมทรัพย์เลขที่ 063-0-13040-9

รายชื่อเพื่อนๆ ใน HTG ที่ช่วยสมทบเงินกันมาครับ
คุณธนัช ภครัชต์กุล
คุณพีรยุทธ พสุธารชาติ (และครอบครัว)   
คุณสุพัฒน์ คีรีวิเชียร   
คุณบรรพต นิธากร และ ครอบครัว
คุณนิพันธ์ ณิชาบูรและเด็กชายแผ่นดิน พรหมศิริ
คุณวิสุตา - สาณะเสน และครอบครัว
บริษัท เคลฟ ออดิโอ จำกัด
คุณสุวดิศ -คุณขวัญชนก ดิสถาพร
คุณณัฐพล แสวงทรัพย์
คุณวินัย งามผาติพงศ์และครอบครัว
คุณไพรัช - คุณอัจฉรา มหธารทิพย์ และครอบครัว
คุณสุภชัย - คุณณัฐพงศ์ - คุณธัญนันท์ วิวัฒนะประเสริฐ และคุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์
คุณสมศักดิ์ วิเศษชลธารและครอบครัว
นพ.สุธิธัช สุขุมาลจันทร์
คุณไชยยศ ม่อง
คุณสมชาย อภิชาติสถาพร
คุณตู่ นินจา
กองทุน website htg2.net
นางอำไพ ตั้งเจริญบำรุงสุข
คุณพลชาย ตะวันกาญจนาและครอบครัว
คุณพุทธิวัฒน์ - คุณพัสสนัญช์ พิทยปรีชากุล
คุณชลธี อนันต์อาชญาสิทธิ์
คุณ chapaii ***
คุณพิจิต ชุลีประเสริฐและครอบครัว
คุณณัฐวุฒิ ศุภสุขและครอบครัว
คุณอำนาจ สมบัติสถาพรกุล
คุณสมชาย สาธุ
คุณเกียรติยศ - คุณวันนารี สถิตย์ถาวรชัย
คุณกงจักร์ โพธิ์พร้อม
คุณวรวุฒิ  อุ่นใจ
ครอบครัว นพ.นพพร ตันสุขชัย
คุณสงกรานต์  ทิพย์อักษร และครอบครัว
คุณวรชัย ฐาปนกุลศักดิ์
ภญ. ลีนา อริยเดชวณิช
ครอบครัวคุณบุญนะ – นางอรัญญาณี – นางอภิภาภรณ์ - นายชยกร คุณวิติ
คุณกรชนก ขาวประเสริฐ
ครอบครัวคุณเมธา – คุณพริ้มเพรา – ดช. ทยาทร เทพชาตรี
คุณไพศาล เลิศวงศ์กรกิจและครอบครัว
ครอบครัวพรทาบทอง
คุณธนันต์ รักจันอัด
คุณสุพัฒน์ คีรีวิเชียร   
คุณเกียรติยศ - คุณวันนารี สถิตย์ถาวรชัย
คุณชลธี อนันต์อาชญาสิทธิ์
คุณสงกรานต์ ทิพย์อักษรและครอบครัว
คุณอภิรักษ์ วรานิชกุล และครอบครัว
คุณธีรพงศ์ ใช้พะคุณและครอบครัว
คุณธนาคม - คุณสุณี คงเสถียรรัตน์

Mr.Big:
พี่ใหญ่ รบกวนนิดครับ

หากพี่สะดวกส่งให้ผมเร็วหน่อย ทัน 29 ธค. นี้

ผมจะได้นำไปถวายวัดเกษตรสมบูรณ์ ที่ผมจัดผ้าป่าพอดีครับ

ขอบคุณมากครับ

Saitosan:
ขอบคุณครับ ไว้ผมขอแวะรับที่บ้านพี่แล้วกันครับ  :)

champ143:

--- อ้างจาก: Mr.Big ที่ 27 ธันวาคม, 2011, 12:07:14 PM ---พี่ใหญ่ รบกวนนิดครับ

หากพี่สะดวกส่งให้ผมเร็วหน่อย ทัน 29 ธค. นี้

ผมจะได้นำไปถวายวัดเกษตรสมบูรณ์ ที่ผมจัดผ้าป่าพอดีครับ

ขอบคุณมากครับ

--- End quote ---
คุณบิ๊กมารับเอาไปเองเลยไหมครับ โทร.มาแจ้งยอดที่ต้องการเอาไปถวายวัดมาที่ผมเลยครับ 0870558118 ครับ

Mr.Big:
วันนี้ออกเดินทางครับพี่ใหญ่

วุ่นวายมาก เพราะคนเยอะกว่าทุกปี

ขอฝากไว้ก่อนแล้วกันครับ

ขอบคุณมากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version