HTG2.net (Since 1999)

Home Theater Guide webboard => มุม โฮมเธียเตอร์ (HT) => ข้อความที่เริ่มโดย: โต้งกรุงเทพฯคร้าบ ที่ 03 สิงหาคม, 2005, 03:55:49 PM

หัวข้อ: พอดีไปเจอมาครับ ยาวนิดนึงแต่น่าสนใจเกี่ยวกับ แกสโซฮอลล์
เริ่มหัวข้อโดย: โต้งกรุงเทพฯคร้าบ ที่ 03 สิงหาคม, 2005, 03:55:49 PM
 "แก๊สโซฮอล์" เชื้อเพลิงที่ให้ความหวังกับประเทศชาติ

บทความโดย แสวง บุญญาสุวัฒน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

--------------------------------------------------------------------------------
แก๊สโซฮอล์ คือ น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินผสมกับแอลกอฮอล์หรือเอทานอลชนิดที่ดื่มได้นั่นเอง แต่ต้องเป็นแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.5% ขึ้นไปจึงจะเหมาะสมและใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา ท่านผู้อ่านคงจำได้ว่าเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปตท. เคยจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ในระหว่างปี 2528 - 2530 เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ในสถานีบริการสวัสดิการกรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานใหญ่ ปตท. มียอดจำหน่ายรวมเดือนละประมาณ 200,000 - 300,000 ลิตร ถือว่าได้รับความนิยมพอสมควร และมีข้อมูลศึกษาวิจัยพร้อมสำรวจอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปตท. สมัยนั้น ปรากฎว่า ไม่พบปัญหาผิดปกติในการใช้งานแต่อย่างใด เพียงแต่พบว่ารถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ภายในถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีสนิมจะถูกชะล้างโดยแก๊สโซฮอล์ ทำให้เกิดการอุดตันไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์เดินไม่สะดวก และในครั้งนั้นพบว่ามีเพียง 5 - 6 คันเท่านั้น และได้แก้ไขโดยการถอดล้างไส้กรองหรือเปลี่ยนใหม่ให้เลย แต่ก็ได้รับการชมเชยจากผู้ใช้ส่วนใหญ่แจ้งว่า อัตราเร่งดี สตาร์ทง่าย และบางคันถึงกับแจ้งว่าประหยัดเชื้อเพลิงด้วยซ้ำไป การขายในครั้งนั้นต้องหยุดการจำหน่าย เพราะในขณะนั้นน้ำมันเบนซินราคาขายปลีกเท่ากับ 8.50 บาท/ลิตร ในขณะที่แอลกอฮอล์ชนิดบริสุทธิ์ 99.5% มีราคาสูงกว่า 9.00 บาท/ลิตร จึงทำให้ไม่คุ้มค่ากับการผสมน้ำมันเบนซินในอัตราร้อยละ 10
อย่างไรก็ตามถึงแม้ ปตท. ได้หยุดการจำหน่ายแล้ว แต่โครงการส่วนพระองค์ในสวนจิตรลดากลับมีโครงการต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลและทดลองผสมกับน้ำมันเบนซินมาโดยตลอด ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ผลิตแก๊สโซฮอล์ใช้กับรถยนต์ในสวนจิตรลดา โดยบริษัทแสงโสม จำกัด ให้การสนับสนุนเครื่องกลั่นพร้อมวัตถุดิบผลิตแอลกอฮอล์ และ ปตท. ให้การสนับสนุนงานติดตามศึกษาวิจัยและพัฒนาตลอดจนการสร้างสถานีบริการจ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์จำนวน 1 สถานีในสวนจิตรลดา โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ในหลวงทรงให้ความสนพระทัยและทรงสนับสนุนมาโดยตลอด ท่านทรงมองการณ์ไกลว่า สักวันหนึ่งแอลกอฮอล์จะมีบทบาทต่อการอนุรักษ์พลังงาน ลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ และเพื่อการพยุงราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ ณ วันนี้จึงเป็นความจริงที่ปรากฎชัดเจนอยู่แล้ว

เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์เกิดความมั่นใจและคุ้นเคยกับการใช้แก๊สโซฮอล์ ซึ่งขณะนี้เริ่มมีจำหน่ายแล้วในสถานีบริการ ปตท. ที่สำนักงานใหญ่ และสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ถนนติวานนท์ และที่อื่นๆ อีก 2 - 3 แห่ง ในนามสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ซึ่งมีการวิจัยและติดตามผลการใช้งานและผลกระทบอื่นๆ ต่อชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และสิ่งแวดล้อม ใคร่ขอเปิดเผยข้อมูลดังนี้ : ...

--------------------------------------------------------------------------------
การใช้ Gasohol ยังคงประหยัดเชื้อเพลิงเหมือนกับเบนซินออกเทน 95
จากผลการทดสอบกับรถยนต์รุ่นต่างๆ จำนวน 6 คัน โดยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ด้วยการขับรถยนต์จริงภายในห้องทดสอบยานยนต์เหมือนสภาพการจราจรในเมืองและทางหลวงที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้องทดสอบให้คงที่ตลอดเวลา ผลการทดสอบพบว่า Gasohol ยังคงประหยัดเชื้อเพลิงเหมือนกับน้ำมันเบนซินออกเทน 95 รถรุ่น/ปี เบนซินออกเทน 95 Gasohol ความแตกต่าง (%)
Toyota 1.5 L/1996 12.21 12.07 -1.2
Volvo 2.3 L/1995 8.10 7.99 -1.4
Nissan 2.0 L/1994 7.94 7.96 0.3
Mitsubishi 1.5 L/1994 9.78 9.72 -0.6
Honda 1.6 L/1996 11.92 12.09 1.4
Toyota 1.3 L/1993 13.11 13.33 1.7

และล่าสุดทางสถาบันวิจัยฯ ได้นำรถยนต์ Toyota Corolla 1.6 ลิตร เกียร์ Automatic เครื่องยนต์ 4A-FE รุ่นปี 1999 ใช้งานไปแล้ว 62,178 กม. มาทำการทดสอบกับแก๊สโซฮอล์ที่จำหน่ายในสถานีบริการ ปตท. สำนักงานใหญ่ เมื่อ 11 มกราคม 2544 เปรียบเทียบกับเบนซิน 95 โดยดำเนินการดังนี้ :-

การทดสอบ 1. Emission test : ECE & EUDC driving cycle (Euro 2 test Cycle)
2. Performance test
2.1 กำลังสูงสุดที่ล้อ : Full throttle at 4th gear, speed at 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 และ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2.2 อัตราเร่งจาก 0 - 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ผลการทดสอบ
1. ผลต่อปริมาณไอเสีย และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ตารางที่ 1.1 ผลการทดสอบปริมาณไอเสียและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง Fuel Emission (g/km) FE (km/l)
THC NOx CO CO2
Gasoline 0.12 0.15 1.10 170.37 13.50
0.12 0.15 1.33 171.86 13.36
0.12 0.17 1.18 170.16 13.51
Average 0.12 0.16 1.20 170.80 13.46
Gasohol 0.17 0.11 0.98 171.71 13.20
0.13 0.12 1.09 172.92 13.35
0.12 0.10 0.95 171.69 13.38
Average 0.14 0.11 1.01 172.11 13.31

*FE : Fuel Economy

ตารางที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ โดย t-test THC NOx CO FE*
16.7±54.8 -29.8±8.3 -16.2±5.7 1.1±0.3

อธิบายผลวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติ
จากการวิเคราะห์โดยวิธี t-test จะเห็นว่า
1. ปริมาณ THC ถือว่า การใช้ gasoline และ gasohol ให้ปริมาณ THC ที่ไม่แตกต่างกัน
2. ปริมาณ NOx พบว่า การใช้ gasohol จะให้ปริมาณ NOx น้อยกว่าการใช้ gasoline ประมาณ 21.5 - 38.1% อย่างมีนัยสำคัญ
3. ปริมาณ CO พบว่า การใช้ gasohol จะให้ปริมาณ CO น้อยกว่าการใช้ gasoline ประมาณ 10.5 - 21.9% อย่างมีนัยสำคัญ
4. การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง พบว่า การใช้ gasohol จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นประมาณ 0.8 - 1.4% อย่างมีนัยสำคัญ
2. ผลต่อสมรรถนะและอัตราเร่ง

ตารางที่ 2.1 ผลการทดสอบสมรรถนะ (กำลังสูงสุดที่ล้อ)
Fuel Average Maximum Power (KW)
wot @
50km/h wot @
60km/h wot @
70km/h wot @
80km/h wot @
90km/h wot @
100km/h wot @
110km/h wot @
120km/h
Gasoline 26.81 33.19 41.00 48.99 51.79 56.96 64.07 68.65
Gasohol 25.35 32.40 40.06 47.91 51.15 56.91 64.77 70.44

ผลการวิเคราะห์โดยวิธี t-test พบว่า การใช้ gasoline และ gasohol ให้กำลังสูงสุดที่ล้อที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ตารางที่ 2.2 ผลการทดสอบอัตราเร่งจาก 0 - 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Fuel Time (0 - 100 km/hr) (sec)
Test 1 Test 2 Test 3 Average
Gasoline 11.02 10.93 11.02 10.99
Gasohol 10.78 10.61 10.95 10.79

ผลการวิเคราะห์โดยวิธี t-test พบว่า การใช้ gasoline และ gasohol ให้อัตราเร่งที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ ทางสถาบันวิจัยฯ ปตท. ได้ดำเนินการทดสอบผลของแก๊สโซฮอล์ต่อวัสดุระบบเชื้อเพลิง

ผลของ Gasohol ต่อวัสดุระบบเชื้อเพลิง
เปรียบเทียบน้ำมันเบนซินออกเทน 95 กับ Gasohol (10%Ethanol)

ทดสอบกับวัสดุระบบเชื้อเพลิงต่างๆ จำนวน 13 ชนิด แบ่งเป็น
- ยาง 3 ชนิด
- พลาสติก 2 ชนิด
- โลหะ 8 ชนิด
ทดสอบเป็นเวลา 42 วัน (1008 ชั่วโมง) ต่อเนื่อง ควบคุมอุณหภูมิที่ 60 ºC

ผลการทดสอบ

ยาง NBR
(Nitrile butadiene rubber) H-NBR
(Hydrogenated NBR) FKM
(Fluoroelastomer)
Gasoline Gasohol Gasoline Gasohol Gasoline Gasohol
Hardness (%change) -7 -22 -6 -5 -4 +4
Volume (%change) 0 +10 +4 +14 +15 +15
Tensile strength (MPa) 10 10 15 15 8 7
Elongation (%) 520 520 600 600 300 220

พลาสติก Polyethylene Nylon
Gasoline Gasohol Gasoline Gasohol
Length (%change) +3 +2.5 -0.5 +3
Width (%change) +3 +3 -0.5 +3
Thickness (%change) +5.5 +4.5 -0.5 +3.5
Weight (%change) +11 +9 -2 +2.5
Tensile strength (MPa) 8 7.5 50 65
Elongation (%) 350 350 300 330

โลหะ Gasoline Gasohol
Iron (SPCC-SB)
Aluminum (ADC 12)
BRASS (C3604B)
Terne sheet (Sn-Pb)
Nickel-plated steel (SB Ni III)
Copper (C2680P)
Zinc (ZDC-2)
Zinc-plated steel (SB MF ZN II) ไม่พบ
การสึกกร่อน
หรือสนิม ไม่พบ
การสึกกร่อน
หรือสนิม

สรุป

1. Gasohol มีผลต่อการขยายตัวของยางชนิด FKM เหมือนน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ส่วนยางชนิด NBR และ H-NBR น้ำมันเบนซินออกเทน 95 มีผลต่อการขยายตัวของยางน้อยกว่า Gasohol
2. Gasohol มีผลต่อการขยายตัวของพลาสติกชนิด Polyethylene เหมือนกับน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ส่วนพลาสติกชนิด Nylon น้ำมันเบนซินออกเทน 95 มีผลต่อการขยายตัวน้อยกว่า Gasohol
3. ทั้ง Gasohol และน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ไม่พบการสึกกร่อนหรือเกิดสนิมของโลหะชนิดต่างๆ
จากทั้ง 3 หัวข้อ สรุปได้ว่า Gasohol ไม่มีผลต่อวัสดุยางและโลหะที่ทำให้มีผลต่อการใช้งาน
 
หัวข้อ: Re: พอดีไปเจอมาครับ ยาวนิดนึงแต่น่าสนใจเกี่ยวกับ แกสโซฮอลล์
เริ่มหัวข้อโดย: รักเสียง ที่ 03 สิงหาคม, 2005, 06:29:08 PM
ยังกล้า ๆ กลัว ๆ ที่จะเติมครับ
เดี๋ยวรอให้มันกระจ่างจริง ๆ แล้วค่อยว่ากัน แหะ ๆ ๆ
หัวข้อ: Re: พอดีไปเจอมาครับ ยาวนิดนึงแต่น่าสนใจเกี่ยวกับ แกสโซฮอลล์
เริ่มหัวข้อโดย: Udomchai ที่ 03 สิงหาคม, 2005, 07:48:04 PM
เรียนคุณโต้ง บทความข้างต้นไม่ทราบว่า ได้มาจากหนังสือพิมพ์ ฉบับไหน ช่วยบอกรายละเอียดด้วย จะไปหาอ่านบ้าง
หัวข้อ: Re: พอดีไปเจอมาครับ ยาวนิดนึงแต่น่าสนใจเกี่ยวกับ แกสโซฮอลล์
เริ่มหัวข้อโดย: โต้งกรุงเทพฯคร้าบ ที่ 03 สิงหาคม, 2005, 08:26:43 PM
เจอที่ผู้จัดการ

www.manager.co.th

ครับแต่ไม่ใช่หัวข่าวเป็นข้อความที่มีคนแปะไว้อีกทีครับ
ล่าสุด Shell ออกมาโฆษณาว่าถ้ารถเสียจากการเติม Gasohol ซ่อมห้างฟรีครับ

เชื่อไม่เชื่อผมก็ใช้มา 2-3 เดือนแล้วอ่ะครับ แต่ก็ยังดูข้อสรุปต่อไป
หัวข้อ: Re: พอดีไปเจอมาครับ ยาวนิดนึงแต่น่าสนใจเกี่ยวกับ แกสโซฮอลล์
เริ่มหัวข้อโดย: หมูอ่อนนุช ที่ 03 สิงหาคม, 2005, 08:37:49 PM
ไม่ค่อยกล้าครับ

สารภาพตรงๆ   ใช้ Benz Ml 320อยู่  กลัวพังครับ

รุ่นนี้รออะหลั่ยนานด้วย  ต่อให้มี  รับประกันซ่อม ฟรี

กลัวเค้าจะอ้างว่าไม่ได้มาจากก๊าซโซฮอล  เวลาที่มันเจ๊ง

ถึงตอนนั้นไม่รู้ว่าจะพิสูจน์กันยังไง :-\ :-\ :-\
หัวข้อ: Re: พอดีไปเจอมาครับ ยาวนิดนึงแต่น่าสนใจเกี่ยวกับ แกสโซฮอลล์
เริ่มหัวข้อโดย: KJ ที่ 03 สิงหาคม, 2005, 11:24:17 PM
ผมใช้แกสโซอยู่ร่วมครึ่งค่อนปีแล้วครับตอบได้ว่าแจ๋วครับ  ฮอนด้า  V6  3000 ซ๊ซี  ของผมมีแต่อาการดีกว่าเดิม ประหยัดน้ำมันกว่า91ครับ  8)
หัวข้อ: Re: พอดีไปเจอมาครับ ยาวนิดนึงแต่น่าสนใจเกี่ยวกับ แกสโซฮอลล์
เริ่มหัวข้อโดย: One Man ที่ 04 สิงหาคม, 2005, 08:55:46 AM
ของผมตอนนี้เติมสลับครับ 95 บ้าง แก๊สโซฮอลบ้าง ยังไม่เห็นความแตกต่างครับ :)
หัวข้อ: Re: พอดีไปเจอมาครับ ยาวนิดนึงแต่น่าสนใจเกี่ยวกับ แกสโซฮอลล์
เริ่มหัวข้อโดย: badz ที่ 04 สิงหาคม, 2005, 01:12:25 PM
ผมใช้แต่โซฮอล์อาชย่างเดียวมาครึ่งปีแล้วคับ ยังวิ่งดีอยู่เลย  ;D ;D
หัวข้อ: Re: พอดีไปเจอมาครับ ยาวนิดนึงแต่น่าสนใจเกี่ยวกับ แกสโซฮอลล์
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Aoun ที่ 04 สิงหาคม, 2005, 02:08:16 PM
ผมก็ใช้อยู่ยังไม่มีอาการผิดปกติครับ Citroen Xantia กะ BX19GTI
หัวข้อ: Re: พอดีไปเจอมาครับ ยาวนิดนึงแต่น่าสนใจเกี่ยวกับ แกสโซฮอลล์
เริ่มหัวข้อโดย: canan ที่ 05 สิงหาคม, 2005, 01:06:15 PM
ผมเพิ่งลองกับ BMW 525i ประมาณ 2 สัปดาห๋ ยังไม่พบความแตกต่าง นอกจากจ่ายน้อยลงประมาณ 90 บาทต่อครั้งครับ ยังไม่ทราบว่าระยะยาวจะเป็นอย่างไร รอดูอยู่ครับ