HTG2.net (Since 1999)

Home Theater Guide webboard => มุม Thai DIY Audio => ข้อความที่เริ่มโดย: อันดามัน ที่ 22 กรกฎาคม, 2014, 01:37:10 AM

หัวข้อ: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: อันดามัน ที่ 22 กรกฎาคม, 2014, 01:37:10 AM
สาร PCBs
           สารพีซีบี หรือ โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิล (Polychlorinated Biphenyls: PCBs)มีลักษณะเป็นของเหลวหนืด สลายตัวได้ยาก และสามารถสะสมอยู่ได้ทั้งในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สารพีซีบีถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เป็น dielectric fluid ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและตัวเก็บประจุไฟฟ้า
           เนื่องจากมีคุณสมบัติสำคัญ คือ เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี นำความร้อนสม่ำเสมอและคงที่ เฉื่อยต่อปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และไม่ทำปฏิกิริยากับกรด ด่าง หรือสารเคมีอื่นๆ มีความหนาแน่น1.5 (หนักกว่าน้ำซึ่งมีความหนาแน่นเท่ากับ 1) จึงนำไปใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าในหม้อแปลงไฟฟ้าและตัวเก็บประจุไฟฟ้า ในระหว่างปี พ.ศ. 2473-2513
           ต่อมาองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาพบว่าสารพีซีบีเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ และอาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Health Effect of PCBs)เนื่องจากคุณสมบัติในการสลายตัวยาก คงทน และสะสมในไขมันของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นหลายประเทศทั่วโลกจึงได้มีการยกเลิกการผลิตและการใช้สารพีซีบีในช่วงกลางของทศวรรษที่ 70 หรือประมาณ ปี พ.ศ. 2518
         สารพีซีบีมีคุณสมบัติละลายน้ำได้น้อย และยิ่งละลายได้น้อยลงเมื่อมีปริมาณคลอรีนเพิ่มขึ้น สามารถละลายได้ในสารละลายอินทรีย์ น้ำมัน และไขมันสลายตัวยาก ระเหยยาก ไม่ไวไฟ มีจุดเดือดประมาณ 325-366 องศาเซลเซียสทำให้ถูกนำไปใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า หากนำสารพีซีบีไปเผาที่อุณหภูมิ 250-450 องศาเซลเซียส จะก่อให้เกิดสารฟิวแรนซึ่งเป็นสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจที่มีอันตรายมากกว่า การใช้แบบควบคุมในระบบปิด เช่น การใช้เป็นน้ำมันฉนวน(dielectric fluid) ในหม้อแปลงไฟฟ้าและตัวเก็บประจุไฟฟ้า ซึ่งสารพีซีบีจะคงสภาพอยู่ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้นานจนกว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะแตกหัก ดังนั้นการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมจากการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าเหล่านี้จึงมีได้น้อย ถ้าไม่แตกหักสารพีซีบีที่พบในบรรยากาศเกิดจากการระเหย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีคลอรีนต่ำ แม้ว่าจะเป็นระบบปิดก็มีการรั่วไหลได้เช่น ตัวเก็บประจุไฟฟ้าขนาดเล็ก
         มนุษย์ได้รับสารพีซีบีเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ ทางผิวหนัง และการกินความเป็นพิษของสารพีซีบีในคน อาทิ ระคายเคืองต่อตา เซื่องซึม ปวดศรีษะเจ็บคอ ผิวหนังและเล็บคล้ำ ผิวหนังหนาและหยาบกร้าน โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังจะเกิดบริเวณใบหน้า ลำคอ และลำตัวท่อนบน ในรายที่เป็นมากจะเป็นทั่วร่างกาย นอกจากนี้ อาจเกิดฝีหรือตุ่มเล็ก ๆ เรียกว่า “Chloracne” สำหรับเด็กที่เกิดจากมารดาที่ได้รับสารพีซีบีจะมีน้ำหนักน้อยและเม็ดสีในร่างกายผิดปกติ และเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ 
ข้อสังเกตุ
1.ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่ผลิตก่อนปี พ.ศ. 2513 อาจมีส่วนประกอบของสารพีซีบี
2.ถ้าพบคำว่า “PCBs Oil” หรือ “Non-inflammable Oil” นั่นคือ สารพีซีบี
3.ทดสอบความหนาแน่นเทียบกับน้ำ วิธีการง่ายๆ ในการทดสอบหากสงสัยว่าน้ำมันที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเป็นน้ำมันสารพีซีบีหรือเป็นน้ำมันที่ปนเปื้อนสารพีซีบีหรือไม่ ทำได้โดยการนำน้ำมันที่สงสัยจำนวนเล็กน้อยใส่ในหลอดแก้วใส (เช่นflask หรือ vial) จากนั้นเติมน้ำลงไปในปริมาณเท่าๆ กันแล้วสังเกตว่าน้ำมันที่สงสัยจมหรือลอยน้ำ หากน้ำมันที่สงสัยจมน้ำ นั่นคือ “น้ำมันสารพีซีบี” แต่หากน้ำมันดังกล่าวลอยน้ำ ประกอบกับมีข้อมูลอื่นๆ ตามที่กล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นน้ำมันสารพีซีบี เช่นเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าหรือตัวเก็บประจุไฟฟ้า ที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป
...
 อ้างอิง
คู่มือแนวทางการจัดการสารพีซีบี พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.so-nE ที่ 22 กรกฎาคม, 2014, 04:42:29 AM
 O0
หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Old Tube ที่ 22 กรกฎาคม, 2014, 06:58:05 AM
 :clap :clap :clap :clap :clap :clap ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pisit ที่ 22 กรกฎาคม, 2014, 07:16:27 AM
 Y] O0

หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Warm ที่ 22 กรกฎาคม, 2014, 07:41:53 AM
 :victory O0 ;D
หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: chanan ที่ 22 กรกฎาคม, 2014, 08:23:23 AM
 :drunk
หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เบน ที่ 22 กรกฎาคม, 2014, 08:56:16 AM
คือถ้าใช้ c เก่า มัีแนวทางการใช้ดังนี้ึครับ
1. ให้ใช้ cที่สภาพดีและไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันเท่านั้น(คือ oil จากตัวเก็บประจุ แม้ไม่ใช่ pcb ก็อันตรายต่อมนุษย์ทั้งงั้นครับ)
2. สำหรับ c oil ควรใช้ c ที่เป็น hermetic seal(เป็นการ seal สูญญากาศ สังเกตได้ว่าตรงขั้วจะเป็นแก้ว) จะดีกว่าครับเพราะอายุการใช้งานจะยาวนานมากกก(ทิ้งไว้ 30ปีก็ยังม่ายรั่ว)
3. อย่าไปทะลึ่งผ่าทันดู อันตรายนะ
หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Mr. One ที่ 22 กรกฎาคม, 2014, 11:12:49 AM
3. อย่าไปทะลึ่งผ่าทันดู อันตรายนะ

เห็นท่านผ่าโชว์ประจำในหน้าซื้อขาย  ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เบน ที่ 22 กรกฎาคม, 2014, 11:19:21 AM
3. อย่าไปทะลึ่งผ่าทันดู อันตรายนะ

เห็นท่านผ่าโชว์ประจำในหน้าซื้อขาย  ;D ;D ;D

 2f 2f 2f ก็ลูกค้าอยากดูอะ เค้าเลยสนอง need แต่หลังๆผมไม่ค่อยผ่านะแบบแว่กลัวอันตรายเหมือนกานน
หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: k-tor ที่ 22 กรกฎาคม, 2014, 01:34:07 PM
C Oil บ้างตัวก็เขียนใว้ที่ตัว ว่า  No PCB  ก็ OK สิ ปลอดภัยในระดับ 1 O0
หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เบน ที่ 22 กรกฎาคม, 2014, 02:28:33 PM
C Oil บ้างตัวก็เขียนใว้ที่ตัว ว่า  No PCB  ก็ OK สิ ปลอดภัยในระดับ 1 O0
ระดับนึงครับ แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันอันตรายหมดอะ ถ้ามันบวมหรือน้ำมันออกมาครับ
หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: gotgi² ที่ 23 กรกฎาคม, 2014, 12:28:55 AM
 :clap O0 :clap O0 :clap O0 :clap O0
หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: อันดามัน ที่ 23 กรกฎาคม, 2014, 09:04:27 AM
นอกจากใช้ในตัวเก็บประจุแล้ว ยังใช้ผสมในน้ำมันหล่อลื่น และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ใช้เป็น plasticizer ในสีกาว สารกันรั่วซึมและพลาสติก ผลิตภัณฑ์ใช้ในรถยนต์
เอาเอกสารไปอ่านนะครับ http://www.ertc.deqp.go.th/ertc/images/stories/user/toxic/toxic1/websitepoo/PCBs.doc (http://www.ertc.deqp.go.th/ertc/images/stories/user/toxic/toxic1/websitepoo/PCBs.doc)
หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: อันดามัน ที่ 23 กรกฎาคม, 2014, 09:15:00 AM
ข้อดีที่ผมพบคือ ใช้ไปกี่ปีๆไม่เสื่อมง่ายๆ ก็เพราะคุณสมบัติของสารที่ว่านั้นแหละครับ นำมาวัดค่ายังเท่าเดิม (ผมใช้ในมอเตอร์ ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย เพราะcแบบอื่นแห้งเร็ว)  ไม่ต้องกลัวเกินเหตุนะครับแต่ระวังหน่อยอย่าให้รั่วไหล (ไม่เฉพาะสารนี้ สารอื่นก็เหมือนกัน) หาวิธีป้องกันเวลาใช้ และเก็บรักษา รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: แพร่ ที่ 23 กรกฎาคม, 2014, 09:37:48 AM
 :cold
หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ปาท่องโก๋ ที่ 23 กรกฎาคม, 2014, 09:42:56 AM
 :drive1
 ซี ออยล์ กะ ผมนี่ ขาดกันไม่ได้เลย
 :drunk
หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เบน ที่ 23 กรกฎาคม, 2014, 09:55:10 AM
ข้อดีที่ผมพบคือ ใช้ไปกี่ปีๆไม่เสื่อมง่ายๆ นำมาวัดค่ายังเท่าเดิม (ผมใช้ในมอเตอร์ ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย เพราะcแบบอื่นแห้งเร็ว)  ไม่ต้องกลัวเกินเหตุนะครับแต่ระวังหน่อยอย่าให้รั่วไหล (ไม่เฉพาะสารนี้ สารอื่นก็เหมือนกัน) หาวิธีป้องกันเวลาใช้ และเก็บรักษา รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ผมมีข้อแนะนำเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ คือเป็นข้อสังเกตของผมเองนะครับ จากการผ่าเล่นมาเกือบทุกตัวแล้ว
1. C oil มันมีสองแบบครับ คือ paper in oil แล้วก็ plastic in oil ครับ
---- C paper in oil จะเป็น c รุ่นเก่า ๆ ครับ 
---- plastic in oil จะพบได้ทั้งรุ่นเก่า ๆ และรุ่นใหม่ ๆ จ้ะ โดยคุณสมบัติความทน และทางไฟฟ้า จะดีกว่าตัวข้างบนครับ (แต่เรื่องเสียงเท่าที่เคยใช้มามันดันสู้ paper in oil ไม่ได้ครับ)

2.  C oil ผมพบเจอทั้งที่ทนโคตร ๆ และ ไม่ทนเลยครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดดังนี้ครับ
-----package โดยมาก c oil มันจะมี package ธรรมดา กับ พวก glass seal นะครับ ซึ่งผมพบว่าแพคเก็จธรรมดานี่อายุการใช้งานนี่เทียบไม่ได้เลยกับ glass seal ครับ เพราะ glass seal จะเป็นแพ็คเกจซีลสูญญากาศ ครับซึ่งความชื้นเข้าไปใน capacitor น้อยมาก ๆ ครับ
----การเก็บรักษาครับ คือ c oil พวกนี้ผมว่ามันไม่เหมาะสมกับการเก็บในที่ซึ่งมีความชื้นสูง หรือว่าอากาศร้อนซักเท่าไหร่อะครับ เพราะซื้อ oil ในไทยนี่ตายเรียบครับ  :cry2 :cry2
----ประเทศต้นกำเนิดอะ ผมสั่ง  c รัสเซีย หรือยุโรป หรืออเมริการ ถ้าเป็นพวก glass seal นะครับ  ผลิตมาแล้วเกิน 50 ปี ผมเอามาวัดค่าเพี้ยนน้อยมาก และสามารถใช้ได้ตามปกติครับ แต่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นนะครับ แค่เก็บมา 20-30 ปี นี่ต้องวัดแล้ววัดอีกอะว่ามันรั่วรึเปล่าอะครับ  :cry2
หัวข้อ: Re: ใครใช้ C น้ำมัน แวะอ่านหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ออดิโอแมน ที่ 04 สิงหาคม, 2014, 09:03:19 AM
        มนุษย์ได้รับสารพีซีบีเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ ทางผิวหนัง และการกินความเป็นพิษของสารพีซีบีในคน อาทิ ระคายเคืองต่อตา เซื่องซึม ปวดศรีษะเจ็บคอ ผิวหนังและเล็บคล้ำ ผิวหนังหนาและหยาบกร้าน โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังจะเกิดบริเวณใบหน้า ลำคอ และลำตัวท่อนบน ในรายที่เป็นมากจะเป็นทั่วร่างกาย นอกจากนี้ อาจเกิดฝีหรือตุ่มเล็ก ๆ เรียกว่า “Chloracne” สำหรับเด็กที่เกิดจากมารดาที่ได้รับสารพีซีบีจะมีน้ำหนักน้อยและเม็ดสีในร่างกายผิดปกติ และเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ 

สีแดงนั่นผมก็เป็นนะครับ เป็นตุ่มใสด้าน ที่ฝ่าเท้า ง่ามนิ้วเท้า  ...เกี่ยวกันหรือเปล่าครับ
ปล. ผมชอบซีออย แอมป์หลอดต้องมี หม้อแปลง โช๊ค และซีออย เป็นของประจำแท่นครับ