ถ้าคุณต้องการเก็บชื่อผู้ใช้งานนี้ไว้ กรุณาตรวจสอบ "ยืนยันการใช้งานอีกครั้ง" และเข้าสู่ระบบ';$txt['undelete_account'] = 'ยืนยันการใช้งานอีกครั้ง';// Use numeric entities in the below three strings.$txt['change_password'] = 'รายละเอียดรหัสผ่านใหม่';$txt['change_password_login'] = 'รายละเอียดการเข้าใช้ของคุณที่';$txt['change_password_new'] = 'ถ้าได้ถูกเปลี่ยนแปลงและรหัสผ่านของคุณถูกคืนค่า ข้างล่างนี้คือรายละเอียดการเข้าใช้ใหม่ของคุณ.';$txt['in_maintain_mode'] = 'ขณะนี้ระบบกำลังอยู่ในโหมดบำรุงรักษา';// These two are used as a javascript alert; please use international characters directly, not as entities.$txt['register_agree'] = 'กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อน ตกลงเป็นสมาชิก';$txt['register_passwords_differ_js'] = 'คุณกรอกรหัสผ่านทั้งสองครั้งไม่เหมือนกัน!';$txt['approval_after_registration'] = 'ขอขอบคุณที่ลงทะเบียนกับทางเว็บ หลังจากลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ปัจจุบันให้กับ webmaster@htg2.net จากนั้นคุณจะได้รับการอนุมัติทันที';$txt['admin_settings_desc'] = 'ที่นี่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับการลงทะเบียนของสมาชิกใหม่';$txt['setting_enableOpenID'] = 'Allow users to register using OpenID';$txt['setting_registration_method'] = 'Method of registration employed for new members';$txt['setting_registration_disabled'] = 'Registration Disabled';$txt['setting_registration_standard'] = 'Immediate Registration';$txt['setting_registration_activate'] = 'Email Activation';$txt['setting_registration_approval'] = 'Admin Approval';$txt['setting_notify_new_registration'] = 'Notify administrators when a new member joins';$txt['setting_send_welcomeEmail'] = 'Send welcome email to new members';$txt['setting_coppaAge'] = 'Age below which to apply registration restrictions';$txt['setting_coppaAge_desc'] = '(Set to 0 to disable)';$txt['setting_coppaType'] = 'Action to take when a user below minimum age registers';$txt['setting_coppaType_reject'] = 'Reject their registration';$txt['setting_coppaType_approval'] = 'Require parent/guardian approval';$txt['setting_coppaPost'] = 'Postal address to which approval forms should be sent';$txt['setting_coppaPost_desc'] = 'Only applies if age restriction is in place';$txt['setting_coppaFax'] = 'Fax number to which approval forms should be faxed';$txt['setting_coppaPhone'] = 'Contact number for parents to contact with age restriction queries';$txt['admin_register'] = 'ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่';$txt['admin_register_desc'] = 'ขณะนี้คุณสามารถลงทะเบียนสมาชิกใหม่แทนได้ โดยให้อีเมล์รายละเอียดผู้ที่ต้องการจะสมัครไปยังผู้ดูแลระบบ';$txt['admin_register_username'] = 'ชื่อสมาชิกใหม่';$txt['admin_register_email'] = 'อีเมล์';$txt['admin_register_password'] = 'รหัสผ่าน';$txt['admin_register_username_desc'] = 'ชื่อผู้ใช้งานสำหรับสมาชิกใหม่';$txt['admin_register_email_desc'] = 'อีเมล์ของสมาชิกของสมาชิกใหม่';$txt['admin_register_password_desc'] = 'รหัสผ่านสำหรับสมาชิกใหม่';$txt['admin_register_email_detail'] = 'ส่งอีเมล์ รหัสผ่านให้สมาชิก';$txt['admin_register_email_detail_desc'] = 'ต้องใส่อีเมล์แม้ว่าจะไม่ตรวจ';$txt['admin_register_email_activate'] = 'สมาชิกต้องตอบรับยืนยันการใช้งานก่อน';$txt['admin_register_group'] = 'กลุ่มสมาชิกหลัก';$txt['admin_register_group_desc'] = 'สมาชิกใหม่ของกลุ่มสมาชิกหลักจะเป็นของ';$txt['admin_register_group_none'] = '(ไม่มีกลุ่มสมาชิกหลัก)';$txt['admin_register_done'] = 'สมาชิก %s ได้ลงทะเบียนเสร็จสิ้น!';$txt['coppa_title'] = 'จำกัดอายุผู้ใช้งานฟอรั่ม';$txt['coppa_after_registration'] = 'ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนกับ ' . $context['forum_name'] . '.

ก่อนที่คุณจะใช้งาน คุณต้องได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เพราะคุณอายุตํ่ากว่า {MINIMUM_AGE}, มันคือความต้องการทางกฏหมาย เพื่อยืนยันชื่อผู้ใช้งานของคุณ ให้คุณสั่งพิมพ์แบบฟอร์มด้านล่างนี้:';$txt['coppa_form_link_popup'] = 'โหลดแบบฟอร์มจากหน้าต่างใหม่';$txt['coppa_form_link_download'] = 'ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม';$txt['coppa_send_to_one_option'] = 'แล้วให้ พ่อแม่/ผู้ปกครอง กรอกให้เรียบร้อย ส่งโดย:';$txt['coppa_send_to_two_options'] = 'แล้วให้ พ่อแม่/ผู้ปกครอง กรอกให้เรียบร้อย ส่งมาทางใดทางหนึ่ง:';$txt['coppa_send_by_post'] = 'ที่อยู่ทางไปรษณีย์ดังต่อไปนี้:';$txt['coppa_send_by_fax'] = 'แฟกซ์ตามเบอร์นี้:';$txt['coppa_send_by_phone'] = 'ทางเลือก, หรือติดต่อกับผู้ดูแลระบบได้ที่เบอร์โทรศัพท์ {PHONE_NUMBER}.';$txt['coppa_form_title'] = 'รูปแบบการอนุญาตกำหรับลงทะเบียนที่ ' . $context['forum_name_html_safe'];$txt['coppa_form_address'] = 'ที่อยู่';$txt['coppa_form_date'] = 'วัน';$txt['coppa_form_body'] = 'ฉัน {PARENT_NAME},

ให้การอนุญาตสำหรับ {CHILD_NAME} (child name) เพื่อให้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของฟอรั่ม: ' . $context['forum_name_html_safe'] . ', ด้วยชื่อผู้ใช้งาน: {USER_NAME}.

ฉันให้คำแนะนำที่กรอกโดย {USER_NAME} อาจจะถูกคนอื่นนำไปใช้ในฟอรั่ม

ลงชื่อ:
{PARENT_NAME} (พ่อแม่/ผู้ปกครอง).';$txt['visual_verification_sound_again'] = 'เล่นอีกครั้ง';$txt['visual_verification_sound_close'] = 'ปิดหน้าต่าง';$txt['visual_verification_sound_direct'] = 'มีปัญหาการได้ยินสิ่งนี้ไหม? พยายามเชื่อมต่อมัน';// Use numeric entities in the below.$txt['registration_username_available'] = 'Username is available';$txt['registration_username_unavailable'] = 'Username is not available';$txt['registration_username_check'] = 'Check if username is available';$txt['registration_password_short'] = 'Password is too short';$txt['registration_password_reserved'] = 'Password contains your username/email';$txt['registration_password_numbercase'] = 'Password must contain both upper and lower case, and numbers';$txt['registration_password_no_match'] = 'Passwords do not match';$txt['registration_password_valid'] = 'Password is valid';$txt['registration_errors_occurred'] = 'The following errors were detected in your registration. Please correct them to continue:';$txt['authenticate_label'] = 'Authenticate using';$txt['authenticate_password'] = 'Password';$txt['authenticate_openid'] = 'OpenID';$txt['authenticate_openid_url'] = 'OpenID Authentication URL';?> เข้าสู่ระบบ